Tag Archives: bảo vệ dữ liệu

Khóa cứng là gì? Sử dụng khóa cứng để làm gì?

Khóa cứng là gì? Sử dụng khóa cứng làm gì? Khóa cứng tên tiếng Anh  còn gọi là dongle, hardware key, hardlock (một số nơi còn viết thành hard lock), được phát minh ra với mục tiêu để bảo vệ các nội dung các dữ liệu điện tử từ những cuối những năm 70 của… Read More »