Download

Đây là trang download các công cụ cần thiết cho khóa cứng. Chỉ dành cho các thành viên.

Bạn cần LOG-IN để để download. Nếu chưa là thành viên, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây

BQT khoacung.vn

====================================================================

1- Các tài liệu giới thiệu & thông số kỹ thuật của khóa cứng Unikey:

[wpdm_file id=12]

[wpdm_file id=8]

[wpdm_file id=9]

[wpdm_file id=10]

[wpdm_file id=11]

[wpdm_file id=13]

[wpdm_file id=14]

 

2- Unikey SDK:

[wpdm_file id=7]

[wpdm_file id=1]

[wpdm_file id=3]

[wpdm_file id=4]

 

3-Rockey 4ND SDK:

[wpdm_file id=2]
[wpdm_file id=5]

[wpdm_file id=6]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *